Az alapítvány neve: Batthyány Lajos Ösztöndíj Alapítvány
Az alapítók: 1989-ben végzett gépész osztály,
DEMISZ iskolai szervezete
Az alapítvány számlaszáma: OTP 11748045-20520799
Az alapítvány adószáma:
(amelyre az egy százalékos felajánlásokat várjuk)
18923542-1-19

Az alapítvány célja:

A rászoruló és arra érdemes diákok tanulásához szükséges anyagi feltételek javítása, segítése, ösztöndíj formájában. A tanulmányi és gyakorlati munkában elért kimagasló eredmények elismerése, az arra való törekvés ösztönzése.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

Az 1989-ben végzett Gépész IV. osztály 3500,- Ft, a DEMISZ iskolai szervezete 50.000,- Ft. Valamint, az azóta adományokból és a személyi jövedelemadó 1% felajánlásából beérkezett összeg 53.500 Ft-ról, napjainkra több mint 1.500.000 Ft-ra, azaz egymillió- ötszázezer forintra nőtt. Az összeg államilag garantált betét formájában van lekötve egy pénzintézetben. A lekötött tőke éves kamata, valamint a személyi jövedelemadó 1%-okból beérkezett a Vagyonkezelő Tanács által meghatározott hányada fedezi a kifizetendő ösztöndíjat.

Az alapítványt kezelő szervezet: Vagyonkezelő Tanács

A Vagyonkezelő Tanács felállása a következő legyen:

  • A szakközépiskolai és a szakképző iskolai tagozaton tanító, a tantestület által megbízott pedagógus;
  • A diákönkormányzat által delegált szakközépiskolai és szakiskolai tanuló;
  • Az intézmény gazdasági hivatalából delegált személy.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának módja:

Az elhelyezett betét kamatából és a Vagyonkezelő Tanács által meghatározott összegből félévenként ösztöndíjat kell fizetni a kedvezményezetteknek. Ennek helye és időpontja a tárgy év október 6-ai és március 15-ei iskolai ünnepélyek legyenek. A kedvezményezettek megállapítása céljából pályázatot kell kiírni az iskola tanulóinak körében.

A pályázati feltételek:

A Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium bármely tanulója pályázhat, aki:

  • A megelőző félévben legalább 4,0-es tanulmányi eredményt ért el;
  • Nem részesül társadalmi ösztöndíjban;
  • Legfeljebb háromszor részesült Batthyány Lajos Ösztöndíjban.

A díj mértéke:

  • Félévre szól;
  • Nem lehet kevesebb 4000Ft-nál, azaz négyezer forintnál;
  • A kedvezményezettek száma a Vagyonkezelő Tanács döntésétől függ.