Iskolánk a 2020/2021-es tanévben az alább felsorolt ágazatokban, szakokon, illetve szakmairányokon hirdet technikumi és szakképzőiskolai képzéseket. Minden képzésről rövid ismertetőt olvashatnak, mely segítségével bemutatjuk az adott képzést. Amennyiben kérdése merülne fel, természetesen állunk rendelkezésére a 89/313-155-ös telefonszámon.

Mezőgazdasági ágazat

A mezőgazdasági szakmákban a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szerepet tölt be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik. Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálkodás.
A mezőgazdasági termelés és szolgáltatások az élővilággal, az élőlényekkel való foglalatosságot jelentik – a természeti, biológiai meghatározottságaik miatt – sajátos feltételeket teremtenek nagy kihívást jelentenek az innovációk (vagyis újítások és új eljárások) gyakorlati terjesztése és elterjedése számára.
A területhez tartozik a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság gépesítése, vadgazdálkodás és halászat, földmérés, valamint térinformatika, amelyek mind a termelés/termesztés mind a szolgáltatások sokszínűségét kínálják. A legszélesebb érdeklődésnek is megfelelnek.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

 • Erdésztechnikus
 • Kertésztechnikus
  • Dísznövénytermesztő, virágkötő
  • Zöldségtermesztő
  • Gyümölcstermesztő
  • Gyógynövénytermesztő
  • Parképítő és fenntartó
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági technikus
  • Állattenyésztő
  • Növénytermesztő

  VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN

  • Erdész
  • Gazda
   • Állattenyésztő
   • Növénytermesztő
   • lovász
  • Kertész
  • Mezőgazdasági gépész
  • 5 ÉVES KÉPZÉS

   Erdésztechnikus, tanulmányi terület kódja: 0012

   Mezőgazdasági ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
   Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői feladatokat lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezésében, irányításában.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, vezetőképesség, jó tájékozódás, kitartás, szakmai elhivatottság.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Ismeri az erdei ökoszisztéma tényezőit,
   • Képes termőhelyfeltárást végezni,
   • Tud szaporítóanyagot előállítani
   • Közreműködik az erdőművelési munkákban,
   • Erdősítéseket végez,
   • Ellátja az erdővédelmi feladatokat,
   • Irányítja, esetenként elvégzi a fakitermelési munkákat,
   • Elvégzi a fatömegbecsléseket,
   • Kezeli és karbantartja az erdőgazdasági erő- és munkagépeket,
   • Alkalmazza a digitális eszközöket az erdőben,
   • Vadgazdálkodási és vadvédelmi feladatokat lát el,
   • Gondoskodik az élőhelyfejlesztésről,
   • Közreműködik a vadászatokban, szervezi a vadásztatást,
   • Természetvédelmi feladatokat lát el,
   • Adminisztrációs tevékenységet folytat

   Ajánlott minden fiatal számára, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti az erdei környezetben történő feladatok ellátását, képes szerteágazó tevékenységet végezni, szeret csapatban dolgozni és középvezetői feladatokat tud ellátni.

   5 ÉVES KÉPZÉS

   Kertésztechnikus, tanulmányi terület kódja: 0014

   Mezőgazdasági ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

   Választható szakmairányok:

   • Dísznövénytermesztő, virágkötő
   • Zöldségtermesztő
   • Gyümölcstermesztő
   • Gyógynövénytermesztő
   • Parképítő és fenntartó

   A kertész szakma széles körű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok területén. A kertész feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség, szervező készség és csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Gyümölcsöskert kertészeti feladatait önállóan ellátja,
   • Szőlőskert kertészeti feladatait önállóan ellátja,
   • Zöldségkert kertészeti feladatait önállóan ellátja,
   • Gyógynövény kert kertészeti feladatait önállóan ellátja,
   • Díszkert kertészeti feladatait önállóan ellátj,
   • Parkfenntartási feladatokat önállóan ellátja,
   • Parképítési feladatokat önállóan ellátja.

   Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

   5 ÉVES KÉPZÉS

   Mezőgazdasági gépésztechnikus, tanulmányi terület kódja: 0011

   Mezőgazdasági ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
   A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző.
   A mezőgazdasági gépésztechnikus előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket.
   A képzés ideje alatt a mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a képzésben résztvevők.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
   • Kiválasztja és előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti munkák ellátásához,
   • Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket,
   • Mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza, hibafeltárást végez,
   • Elvégzi a mezőgazdasági gépek, gépi berendezések javítását,
   • Irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
   • A precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezeli,
   • Piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

   Ajánlott minden olyan fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági vállalkozást működtetni.

   5 ÉVES KÉPZÉS

   Mezőgazdasági technikus, tanulmányi terület kódja: 0013

   Mezőgazdasági ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

   Választható szakmairányok:

   • Állattenyésztő szakmairány
   • Növénytermesztő szakmairány

   A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytatni,
   • Piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását,
   • Anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat,
   • Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket,
   • Elvégzi a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait,
   • Elvégzi a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését,
   • Környezetkímélő technológiákat alkalmaz,
   • Elvégzi a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését,
   • Mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi.

   Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Erdész, tanulmányi terület kódja: 0029

   Mezőgazdásági ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   Az erdész olyan szakember, aki közreműködik az új erdők létrehozásában, az erdők ápolásában, nevelésében. Önállóan képes fakitermelési munkákat végezni. Kezeli a motorfűrészeket, erőgépeket, közelítőgépeket, rakodógépeket, erdészeti felkészítő gépeket. Segít a vadgazdálkodási munkákban is.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Állóképesség, jó fizikum, csapatmunka, megbízhatóság, pontosság, figyelem.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Felismeri a legfontosabb fa- és cserjefajokat,
   • Elvégzi a fakitermelés műveleteit,
   • Megoldja az erdőművelési feladatokat,
   • Képes vállalkozást indítani és működtetni,
   • Kezeli a motorfűrészeket és a motoros adaptereket,
   • Kezeli és karbantartja az erő- és munkagépeket,
   • A munkavédelm ismeretek betartásával kezeli az erdészeti közelítőgépeket, rakodógépeket és felkészítőgépeket,
   • Vadgazdálkodási berendezéseket készít,
   • Közreműködik a vadetetésekben.

   Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a természetben lenni, érdeklik a növények és az állatok, és szívesen dolgozik gépekkel.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Gazda, tanulmányi terület kódja: 0022

   Mezőgazdásági ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

   Választható szakmairányok:

   • Állattenyésztő szakmairány
   • Növénytermesztő szakmairány
   • Lovász szakmairány

   A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések meghozatalának képessége.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Állattenyésztő szakmairány
    • Tartástechnológiai feladatokat végrehajt
    • Állatot takarmányoz, szaporít
    • Állatjóléti és –higiéniai feladatokat végrehajt
    • Épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
    • Üzemelteti, karbantartja az állattartás gépeit
   • Növénytermesztő szakmairány
    • Talaj-előkészítést, vetést végez
    • A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja
    • Növényápolást végez
    • Élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja
    • Takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja
    • Gyümölcs, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát
    • Mezőgazdasági gépet üzemeltet, karbantart, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket
   • Lovász

    • Elvégzi a lovak tartásával, takarmányozásával kapcsolatos feladatokat
    • Végrehajtja a lovak ápolását, gondozását
    • Részt vesz a lovak jártatásában
    • Alapfokon lovagol és fogatot hajt
    • Segédkezik az állatorvosi kezeléseknél, végrehajtja az állatorvos utasításai szerinti kezeléseket
   • Mindhárom

    • Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat
    • Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
    • Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Kertész, tanulmányi terület kódja: 0023

   Mezőgazdásági ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A kertész szakma széles körű ismereteket nyújt. A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség és csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Gyümölcsöskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja,
   • Szőlőskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja,
   • Zöldségkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja,
   • Gyógynövény kert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja,
   • Díszkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja,
   • Parkfenntartási feladatokat irányítás mellett ellátja,
   • Parképítési feladatokat irányítás mellett ellátja.

   Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Mezőgazdasági gépész, tanulmányi terület kódja: 0021

   Mezőgazdásági ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez.
   A mezőgazdasági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Feladatai között szerepel még a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában történő közreműködés.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Jó műszaki érzék, precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket
   • Előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet, mezőgazdasági rakodógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához
   • Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket
   • Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronokai rendszereket
   • Elhárítja a mezőgazdasági gépek, gépészeti berendezések üzemzavarait
   • Közreműködik a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések javításában

   Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt is szereznek a tanulók.

   Élelmiszeripari ágazat

   Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta felhasznált termékek. Számos élelmiszertípus létezik, ezek fajtái és számuk folyamatosan nő. A sokszínű kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őriznünk a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is.
   Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszereiről. Gondoljunk híres borainkra, a téli szalámira, édességeinkre stb. Nem is hinnénk, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszerek megfelelő minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól elvárjuk, hogy az élelmiszerek tartalmasak, egészségesek, finomak és egészségünkre biztonságosak legyenek. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások rohamosan változnak és emelkednek. A fogyasztók igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani.
   A minőségi élelmiszer-előállítók számára mindig biztosított a megbecsülés és a biztos munkahely. Élelmiszeripari szakmákat tanulók számára egy sokszínű, érdekes tudás nyílik meg.

   VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

   • Sütő- és cukrászipari technikus

   VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN

   • Édességkészítő
   • Hentes és húskészítmény-készítő
   • Kistermelői élelmiszerelőállító
   • Pék
   • Pék-cukrász

   5 ÉVES KÉPZÉS

   Sütő- és cukrászipari technikus, tanulmányi terület kódja: 0015

   Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
   A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel is. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A technikus képesítés birtokában jó áttekinthetőséggel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezni.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Kézügyesség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka, együttműködés.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Cukrásztechnológiai alapműveleteket végez
   • Cukrászati késztermékeket készít
   • Diétás és különleges táplálkozási igényű termékeket készít
   • Sütőipari és cukrászati termékeket minősít
   • Termeléstervezési és szervezési feladatokat végez
   • Minőségbiztosítási dokumentumokat vezet
   • Minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez
   • Gyártásközi fizikai, kémiai érzékszervi vizsgálatokat végez, a késztermékeket ellenőrzi és minősíti
   • A technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemelte
   • A termékgyártás víz- és energiagazdálkodását megszervezi
   • A melléktermékeket, hulladékokat kezeli, esetleg hasznosítja

   Ajánlott minden fiatal számára, akik szeretik a szervezést, a gépeket, érdeklik az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú végzettséget szeretnének szerezni.
   3 ÉVES KÉPZÉS

   Édességkészítő, tanulmányi terület kódja: 0024

   Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   Az édességkészítő az ember egyik legkedvesebb élelmiszereit, az édességeket és a sós aprósüteményeket készíti. Neki köszönhetően élvezhetjük a csokoládék, a teasütemények, a kekszfélék, a drazsék, a bonbonok nyújtotta kellemes élményeket, és még sok-sok más termékük teszi élvezetesebbé mindennapjainkat. Az édességkészítő képes arra, hogy kézműves és ipari körülmények között is megfelelő édességeket készítsen.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Kézügyesség, ízérzékelés, együttműködés, elkötelezettség, megismerés.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Technológiai, illetve termelési számításokat végez
   • Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
   • A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
   • Kezeli a gépeket, berendezéseket
   • Édesipari félkész és késztermékeket készít
   • A késztermékeket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak, illetve elvégzi a raktározást
   • A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
   • Alapanyagot, készterméket vizsgál, illetve ellenőriz
   • Gyártásközi vizsgálatokat végez

   Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az édességeket, szeretne igényes munkát kiadni a kezéből, aki elkötelezettséget érez a nemes nyersanyagokból készült termékek iránt.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Hentes és húskészítmény-készítő,tanulmányi terület kódja: 0027

   Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. A hentes munkájának köszönhető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen, feldolgozva kerülnek az üzletek pultjaira. A hentes készíti a húskészítményeket is, ilyenek pl. a kolbászok, felvágottak, szalámik, virslik stb. A hentes és húskészítmény-készítő szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz. A hentes nem csak feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Állóképesség, megbízhatóság, ízérzékelés, kézügyesség, csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Átveszi a munkaterületet
   • Felméri, előkészíti a szükséges anyagokat, eszközöket
   • Elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez
   • Darabolást, csontozást végez
   • Másodlagos feldolgozást hajt végre
   • Félkész és késztermékeket
   • Hőkezelt húskészítményeket gyárt
   • Sózott, pácolt húskészítményeket gyárt
   • Befejező műveleteket végez
   • Gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
   • Alapméréseket végez

   Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű húskészítmények összeállítása, elkészítése és szeret emberekkel foglalkozni.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Kistermelői élelmiszer-előállító, tanulmányi terület kódja: 0028

   Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A kistermelői élelmiszer-előállító egy összetett szakma. Egyesül benn több élelmiszeripari szakma kézműves oldala. A kistermelői munkája során nem a nagyipari előállítás során készíti az élelmiszereket, hanem kisebb mennyiségben és elsősorban a saját előállítású nyersanyagra építve. A kistermelői élelmiszer-előállító jellemzően az iparágaknak csak egyes termékeit készíti és értékesíti. Tevékenysége során kiemelt figyelmet kell fordítania az élelmiszerek előállítására vonatkozó biztonsági előírások betartására.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Kezdeményezőképesség, elköteleződés, kézügyesség, ízérzékelés, felelősségérzet, kapcsolatépítés.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Közvetlenül ellátja a fogyasztót kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy az általa betakarított, összegyűjtött, vadon termő alaptermékkel vagy saját beszerzésű alapanyagból készített termékkel
   • Kistermelői zöldség- és gyümölcs feldolgozást, kistermelői húsfeldolgozást, kistermelői kézműves sütőipari, cukrász- és édesipari, erjedésipari és tejtermékek előállítását az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével végzi
   • Szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat tölt ki
   • Tud szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön, kemencében)
   • Árubeszerzést végez
   • Nyilvántartja a készleteket, bevételeket, kiadásokat

   Ajánlott azoknak a fiataloknak a számára, akik a saját kisgazdaságukban szeretnének olyan termékekkel dolgozni, amikre büszkék lehetnek és minőségükkel elismerést szerezhetnek tudásuknak.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Pék,tanulmányi terület kódja: 0025

   Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A pék a legrégebbi szakmák egyike. Munkájának és szakértelmének köszönhetően kerülhet a boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. A pék készíti a péksüteményeket, kalácsokat, pogácsákat, leveles termékeket. A pék munkáját ma már korszerű gépek és technológiák segítik, hogy ne legyen annyira megterhelő, mint régebben. A pék szakma megbecsülése folyamatosan emelkedik, ezést nagy szükség van jól képzett pékekre.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Állóképesség, ügyes mozgás, kézügyesség, csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Átvételi és raktározási feladatokat végez
   • Előkészítő műveleteket hajt végre
   • Nyersanyagot, készterméket vizsgál, gyártásközi ellenőrzést végez
   • Eszközöket használ, gépeket és berendezéseket kezel
   • Befejező műveleteket végez
   • Tésztát és tölteléket készít
   • Feldolgozza, keleszti és süti a tésztát
   • Készterméket kezel, csomagol
   • Mézeskalácsot készít és díszít
   • Adminisztrációs munkát végez

   Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret sütni, érdeklődik az élelmiszerek előállítása iránt, szeretne olyan termékeket alkotni, amelyekre a fogyasztónak naponta alapvető élelmiszerként szüksége van.

   3 ÉVES KÉPZÉS

   Pék-cukrász, tanulmányi terület kódja: 0026

   Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
   A pék-cukrász képesítéssel bíró szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel. Jól látható, hogy a cukrászok is készítenek péktermékeket és a pékek is cukrász termékeket. Ennek a kettős igénynek a kiszolgálására alkalmasak a pék-cukrász végzettséggel rendelkező szakemberek. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre.

   KOMPETENCIAELVÁRÁS

   Kézügyesség, állóképesség, ízérzékelés, színlátás, csapatmunka.

   A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   • Cukrásztechnológiai alapműveleteket végez
   • Cukrászati félkész és késztermékeket készít
   • Díszítő műveleteket végez
   • Fagylaltot, parfét, pohárkrémet készít
   • Sütőipari nyersanyagokat előkészít
   • Péksüteményeket és finom pékárukat készít
   • Célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készít
   • Sütőipari és cukrászati termékeket minősít
   • Minőségbiztosítási dokumentumokat vezet
   • Minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez
   • A technológiai berendezéseket, gépeket beállítja, üzemelteti
   • Gondoskodik a melléktermékek felhasználásáról
   • Vállalkozást indít, működtet

   Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása.

   Forrás: Tájékoztató füzet az alapszakmákról az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával.
   Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából. www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
   Megjelent az IKK Innovációs Képzéstámogató Központ Zrt. gondozásában. www.ikk.hu
   Kiadja Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1054 Budapest, Szabadság tér 7. www.mkik.hu