2019-2020. tanévben induló Szakgimnáziumi képzéseink:

A szakgimnázium a négy közismereti évfolyamán felkészíti a tanulókat a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból a kétszintű érettségi vizsgára, ezzel párhuzamosan felkészít az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő kötelező szakmai érettségi vizsgára. A szakgimnázium 13. évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
.
ágazati képzés 9-12. évfolyam       –   érettségire épülő 13. évfolyam

agrár gépész – mezőgazdasági gépésztechnikus KÓDSZÁM: 0011.

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. A gépekkel felszántja a földet, a talaj porhanyításával előkészíti a magágyat, és elveti a magvakat. Kezeli a különböző betakarító gépeket, majd szállítóeszközzel a tároló helyre szállítja a terményt.

erdészet és vadgazdálkodás – erdész technikus
Kódszám: 0012.

Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén szükséges kompetenciákkal rendelkezik. Talajmintákat vesz, vizsgálatokat végez és tervez. Irányítja a csemetekert-kezelést, az erdőművelést, az erdőtelepítést, a vadgazdálkodást. Rendszeresen járja az erdőt, megjelöli a kivágandó fákat és felméri a vadállományt.

mezőgazdaság –  mezőgazdasági technikus
Kódszám: 0013.

A mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, vesz részt. A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. Piackutatást és marketing munkát végez

kertészet és parképítés – parképítő és fenntartó technikus
Kódszám: 0014.

Előkészíti a munkaterületet, kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést végez. A fényviszonyokat, a hőmérsékleti viszonyokat szabályozza. Növényvédelmi feladatot lát el. A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik.

élelmiszeripar – élelmiszeripari technikus
Kódszám: 0015.

Az élelmiszeripari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.
Az élelmiszeripari gépésztechnikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari üzemekben részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében élelmiszeripari gépek és berendezések üzemebe-helyezési, üzemeltetési és karbantartási munkáiban

2019-2020. tanévben induló Szakközépiskolai képzéseink:

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK (3+2 ÉV)
(RÉGI Szakiskolai képzés + 2 ÉV ÉRETTSÉGI VIZSGA)
A szakközépiskolai szakképzés három éves. Az első évben heti egy nap iskolai gyakorlattal szervezzük, ez 10-11. évfolyamon két-három napra növekszik. A szakmai gyakorlati képzés az első évben belső gyakorlati munkahelyen zajlik. A tanulók a szintvizsga után, a 10. évfolyamtól külső képzőhelyeken vagy az iskola tangazdaságában tanulószerződéssel végezhetik a gyakorlatukat. A tanulószerződés havonta 18-22 ezer forintos juttatást jelent a diákoknak. Az informatikai képzést rendkívül fontosnak tartjuk. Minden szakma, minden évfolyamán tanítjuk. Minden évfolyamon heti két idegen nyelvi óra – angol vagy német, választható. Az utolsó évfolyamon ez kibővül heti két óra szakmai idegen nyelvvel, amely segíti a külföldi munkavállalást.
A 3 év után a tanulóknak lehetőségük van 2 év alatt az érettségi vizsga megszerzésére.

mezőgazdasági gépész (okj 34 521 08)
KÓDSZÁM: 0021.

hiány szakma, állami ösztöndíjas
A képzés alatt megtanulják a mezőgazdaságban alkalmazott munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítését a működésre, beállítását az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. A szakmai képzéshez tanműhelyeink, tangazdaságunk és az ott található erő- és munkagépek állnak rendelkezésre.

kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (okj 34 541 08)
KÓDSZÁM: 0022.

A kistermelői élelmiszer előállító és falusi vendéglátó kistermelői viszonyok között gyümölcs-zöldség feldolgozására, szörpök készítésére, kézműves sörök, rövid italok előállítására, valamint házi állataink húsának feldolgozására, húsipari termékek gyártására képes. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A képzés során iskolánk tangazdaságában, tankonyhájában, tanéttermében végezzük a szakmai gyakorlati képzést.

gazda (okj 34 621 01)
KÓDSZÁM: 0023.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember. A szakmai képzéshez iskolánk tangazdasága és korszerűen felszerelt szaktantermeink biztosítják a szükséges feltételeket.

kertész (okj 34 622 02)
KÓDSZÁM: 0024.

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakmai képzéshez iskolánk tangazdasága áll rendelkezésre

családi gazdálkodó (okj 34 814 01)
KÓDSZÁM: 0025

Az általa művelt földterületen korszerű technológiák alkalmazásával növénytermelési munkákat végez. A helyi adottságoknak megfelelő állatokat nevel, gondoz. Állati termékeket készít. A munkája során előállított termékeket értékesíti.

állattartó szakmunkás (okj 34 621 03)
KÓDSZÁM: 0026

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok tartása, takarmányozása és szaporítása. Ismeri és betartja az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményeket. Működteti az állattenyésztésben használt gépeket, berendezéseket. Önálló gazdálkodás, vállalkozás elméleti és gyakorlati ismereteivel is rendelkezik.

édesipari termékgyártó (okj 34 541 01)
KÓDSZÁM: 0027.

Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett. Bizonyítvánnyal a kezedben, képes leszel, péksüteményeket és egyéb (tojással, margarinnal dúsított) termékeket előállítani, valamint előkészíteni, az édesipari alap- és segédanyagokat, előállítani, formázni, csomagolni a cukorka-, kávé-, csokoládé-, kemény cukrászati és liszttartalmú készítményeket. Az édesipari termékgyártó szakma elsajátítása után, képes leszel, leveles-omlós vagy kelt tésztából készült édes-sós aprósütemények, torták, bonbonok, marcipán készítmények, cukorkák készítésére. A szakma a kreatív, kísérletező diákoknak ajánlott, de fontos a szakmai alázat és a precizitás is, talán meglepő, de komoly állóképesség is kell hozzá.

húsipari termékgyártó (okj 34 541 03)
KÓDSZÁM: 0028.

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése. A képzés gyakorlati hátterét élelmiszerlaborunk és a Pápai Hús Kft biztosítja.

pék (okj 34 541 05)
KÓDSZÁM: 0029.

A pék képes sütőipari termék előállítására. A gyártás előkészítését követően a kenyerek és a péksütemények gyártásához tésztát készít, majd azt feldolgozza. A tésztát keleszti, beállítja a sütési paramétereket és a terméket kemencébe helyezi. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra.

pék-cukrász (okj 34 541 11)
KÓDSZÁM: 0030.

A pék szakma mellett megtanulja a cukrászati készítményeket előállítását: teasüteményeket, hidegcukrászati készítményeket, bonbonokat, tortákat készít.

erdészeti szakmunkás (okj 34623 01)
KÓDSZÁM: 0031

Az erdészeti szakmunkás elvégzi az erdőgazdálkodással, fakitermeléssel kapcsolatos munkaműveleteket, kezeli az erdőgazdálkodás gépeit, vadgazdálkodási feladatokat lát el.

lovász (okj 34621 02)
KÓDSZÁM: 0032

A képzésnek köszönhetően képes leszel a lovak szakszerű gondozására, takarmányozására, optimális tartási körülmények kialakítására. El tudod látni, a mozgatással, alapkiképzéssel kapcsolatos feladatokat, karban tudod tartani, a berendezéseket, felszereléseket. El tudod végezni, a lovak egészségügyi ellátását, a kancák próbáltatását és közre tudsz működni a termékenyítésben, valamint az ellésben. Képessé válsz felkészíteni a lovakat a különböző eseményekre. Megtanulod, a ló futószáras, nyereg alatti, illetve fogatban történő mozgatását, jártatását. Végre tudod hajtani, a munka utáni ápolást, gondozást.

virágkötő és virágkereskedő (okj 34215 04)
KÓDSZÁM: 0033

A végzettség birtokában, az üzletben, virágértékesítési helyeken eladói és virágkötészeti tevékenységet végez; boltot vezethet, vállalkozást indíthat.