• Friss Képek

  1 5 7 11 12 15
 • Friss Hírek

  • Felvételi jegyzék a 2024-25-ös tanévre

   11-es kód: Mezőgazdasági gépésztechnikus 12-es kód: Mezőgazdasági technikus 13-as kód: Kertésztechnikus 14-es …
  • ÁLLÁSPÁLYÁZAT

   KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUMpályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretébenéjszakai portásMunkakör/feladatkör betöltésére. A pályázati feltételek …
  • Állás ajánlat

   Kisalföldi Agrárképzési Centrum pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében gazdasági ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére …
  • Állás lehetőségek

   Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 …
  • Takarítónői állás

   Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és …

Erasmus projekt

2015 október 12. » Hírek

Projektünk…
„Nemzetközi elvárások az elméletben és a gyakorlatban” című projektünk keretében két csoporttal (2X8 fő) valósítjuk meg a pályázatunkat, szakács és pék tanulónk utazhatnak ki Türingiában, egy – egy hónapra. 2016. január közepén és 2017. április hónapban.
Iskolánk a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, és a német partnerünk, a Siegmundsburger Haus Werraquelle kft. közösen dolgozta ki a projektet. Minden lényeges dokumentumot két nyelven készítettünk el.
A projekt célja sokrétű. Elsősorban a diákok számára kínál lehetőséget idegen környezetben való gyakorlat lebonyolítására. A projekt fejleszti a diákok egész életen át tartó tanulásához szükséges kulcskompetenciáit, melyeket nem csak a további tanulmányaik során alkalmazhatnak sikerrel, hanem melyek nyitottá teszi őket a nagyvilág felé és megkönnyíti a munka világában való helytállásukat.
Másodsorban a részt vevő tanárok tudásukat mélyíthetik el a projekt megvalósítása során. A tanulók ottani eredménye beleszámít az év végi osztályzatába is.
Az intézményünk számára is kiváló lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra, együttműködésre, a értékelési rendszerünk újragondolására, és a látókörünk szélesítésére.
Az előkészítő szakaszban valóságossá vált a német partnerrel a projekt előkészítése, az együttműködési szerződés aláírása. Ezt követően a projektcsoport a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel egyeztetve kiválasztja, majd a 8 fő gyakornokot és a 2 tartalékot. A diákokkal tanulmányi szerződést kötünk. Ebben szerepelnek az elsajátítandó tanulási egységek, így a gyakornokok tisztában lesznek azzal, hogy mi vár rájuk. A diákokat tanfolyam keretei között készítjük fel.
A mentális felkészítésüket a német partner végzi. 2015. október végén, vagy november elején
A második szakasz maga a megvalósítás: a diákok a koordinátorral Siegmundsburgba utaznak, itt egy egynapos kommunikációs tréningen vesznek részt. A következő napon elutaznak a tanulók a gyakorlati munkahelyekre. A kinn tartózkodás ideje alatt a kinti partner értékelik a diákok tevékenységét. Az értékelés a projekt során mindig az ECVET értékelési rendszer alapján.
Ez a szakács és a cukrász tanulók esetében hasonló, ugyanakkor a szakmájuk sajátosságait is figyelembe vevő tanulási egységeket is kidolgoztunk. A mentor ezeknek a tanulási egységeknek a teljesítését értékeli.
A szakmai gyakorlat során 28 napot (20nap munka, egy nap 6-8 óra tartózkodnak Türingiában. A diákok teljesellátásban részesülnek, szállásuk a gyakorlati munkahelyen, általában
munkaidőna2 ágyas szobákban.
Munkájukról munkanaplót vezetnek, melyet a mentor rendszeresen ellenőriz. A gyakorlat utolsó előtti napja, az értékelés ideje, amin a koordinátor is részt vesz. Ezt követően a diákok a koordinátor kíséretében hazautaznak.

A projekt utolsó szakasza az Europass mobilitási igazolványok átvétele és a projekt terjesztése. A gyakorlatot elismerjük kötelező szakmai gyakorlatnak, a teljesített tanulási egységek az adott tantárgyak éves osztályzatába beszámítanak. A diákok hazautazásukat követően prezentációt kell készíteni Ezt követően a projektcsoport konferenciát tart, ami a beszámolók, az értékelés és a tapasztalatcsere ideje lesz. A projektről készült képekből kiállítást szervezünk, a
beszámolók felkerülnek az iskola honlapjára, az igazgató úrral készített interjú megjelenik a helyi újságban és szakmai folyóiratban. A projekt a tantestületi értekezlet témakörébe is belekerül.
Ha a diákok sikeresen teljesítik gyakorlatukat idegen nyelvi környezetben, megerősödik önbizalmuk nyitottabbá válnak, könnyebben kommunikálnak idegen nyelven. Képesek csoportban munkatársaikkal együttműködve dolgozni,
munkafolyamatokat tervezni, előkészíteni, és eközben kreatívan és önállóan dolgozni. Már nem csak résztevékenységet végeznek, hanem rálátásuk lesz az egész munkafolyamatra. A kihívás, a helytállás és a sikerélmény teszi őket motiváltakká. Nemcsak a nyelvtanulás iránt növekszik a kedvük, de a többi tanórára is jobb hatással lesznek. Versenyszellem hatja majd át az iskola légkörét. Tehát a projekt megvalósulása az iskola életében is alapvető változásokat indít el: a sikeres projekt népszerűsítése csökkenti a kimaradók arányát és emeli az iskolába jelentkezők számát. A gyakorlati eredmények elfogadtatása kapcsán újragondolásra, megújításra kerül az iskola tanulási tevékenység, a pedagógiai program, új lendületet kap a tanulók és az iskolavezetés közötti munkakapcsolat. Friss, korszerű, az iparág igényeinek megfelelő ismeretekkel, szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, nyitott, a kihívásokat elfogadni és az elvárásoknak megfelelni képes fiatal munkaerő megjelenése kedvezően befolyásolja majd a térség munkaerőpiacát.

Pápa, 2015. szeptember 8.

Fodor Ferencné
igazgatóhelyettes
projektkoordinátor