Az alapítvány neve: Markó József Alapítvány
Az alapítók: Dr. Markó József,
Markó György
Az alapítvány számlaszáma: 73900432-10016659
Az alapítvány adószáma:
(amelyre az egy százalékos felajánlásokat várjuk)
18932801-1-19

Az alapítvány célja:

  • A hazai kulturális örökség megóvása, különösen Pápa város és környéke kulturális, ipari és mezőgazdasági értékeinek és hagyományainak ápolása és terjesztése, valamint ezek elősegítése.
  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.
  • Markó Józsej díj támogatása: Ezt a díjat az alapítók a jelen alapítvánnyal egyidejűleg alapították azzal a céllal, hogy a díj névadójának, néhai Markó Józsefnek, pápai Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola [jelenlegi jogutód: Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola] matematika, fizika és testnevelés szakos tanárának jelentős, közel 40 éves tanári-nevelői munkásságának emlékét, és ez által hagyományait segítsenek megőrizni.
  • Kiadványok, könyvek, nyomtatványok, hang és képhordozók megjelentetése, illetve támogatása.
  • Rendezvények szervezése és/vagy támogatása, illetve ezekben való közreműködés.

Az alapítványt kezelő szervezet:

3 tagú kuratórium, akiket az alapítók kérnek fel.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott 200.000 Ft és hozadéka és egyéb támogatások.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának módja:

Az Alapítvány vagyonából pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, díjat létesíthet.

Az induló vagyon 150.000 Ft-os részének kamata a Markó József díjjal kitüntetett tanuló jutalmazására fordítható. A tanuló személyére az iskola tantestülete tesz javaslatot, évente egyszer és a kuratórium választja ki a pályázók közül.

Markó József Díjban részesültek:

2002 Kautzky Zoltán
2003 Ruzsás Kálmán Bálint
2004 Tóth Bernadett
2005 Szakács Nóra
2006 Fülöp Tamás
2007 Csigi Alexandra
2008 Németh Szilvia
2009 Kutasi Tamás
2010 Tasnády Kund Péter
2011 Tamás Gergely Ambrus
2012 Schott Réka
2013 Schott Gergő