• Közelgő Események

  1. Pályaválasztási fogadóóra

   október 10.16:00 - 17:00
  2. Fogadó óra

   október 11.15:00 - 16:00
  3. Szülői értekezlet

   október 11.16:00 - 17:00
  4. Őszi szünet

   október 29 - november 6
  5. Nyílt nap

   november 9.08:00 - 12:30
 • Friss Képek

  1 5 7 11 12 15

Idegen nyelvi verseny 2015. szeptember 18.

A versenyt 2015. szeptember 18-án, pénteken a tanítás után 6. órában tartottuk.
A szakiskolás osztályokból 2-3 fős csapatokat szerveztünk, mind az angolosok, mind a németesek közül. Osztályonként két csapatot. A kb. másfél órás verseny iskolánk E épületében a konferenciateremben zajlott.
A csapatok külön asztaloknál helyezkedtek el, ahol egymás után oldották meg a feladatlapon elkészített vagy kivetített fejtörőket.
Az első feladatlap Nagy Britannia és Németország földrajzával és történelmével foglalkozott. A szervezők igyekeztek olyan kérdéseket megfogalmazni, amelybe belecsempészték a történelem és a földrajz tantárgyak ismeretanyagát is. Ezáltal megvalósult a tantárgyi integráció is.
A második feladatlap az angol és a német nép kulturális örökségével, szokásaival foglakozott. A kérdések között a tananyag ismerete mellett általános műveltségi kérdések is szerepeltek. Például: híres emberek, jellegzetes épületek, ételek és népszokások.
A következő feladatban a tanulóknak szerepelni kellett. Egy négy mondatból álló párbeszédet kaptak magyarul és azt egy rövid felkészülés után kellett eljátszaniuk: pl. „Mennyi az idő?”; „Kaphatnék egy pohár kólát?” Baráti meghívás moziba, segítségnyújtás , útbaigazítás…stb.
A harmadik feladatlap egy nyelvtani teszt volt, ahol az idegen nyelvi szöveget kellett kiegészíteni kötőszavakkal, toldalékokkal, igékkel és névelőkkel.
Mivel a feladatlapok javítása hosszabb időt vett igénybe, az eredményhirdetést a következő tanítási napon, nagyszünetben valósítottuk meg.
Az első három helyezett csapat könyvjutalomban részesült, a többiek pedig részvételt igazoló oklevelet kaptak.

Erdei iskola Bakonybél, 2015. 08.17-19. szakmai beszámoló

2015 november 25. » Diákélet, Hírek, ÖKO Hírek

Hétfő 08.17.
Reggel nyolc órakor indultunk az iskola elől. Személyautókkal mentünk Bakonybélbe. Kilenc óra körül foglaltuk el a szállást. A tanulók és a tábor résztvevői nagy örömére szép környezetben lakhattunk. A nagy szobákban emeletes ágyak voltak. Mivel 15 diák vett részt, kényelmesen elfértünk, sőt a helyiségek mérete lehetővé tette, hogy a tanulók a szabad időben is együtt lehessenek. Eltérő osztályokból és más évfolyamból kerültek ki a tanulók, de ennek ellenére már első nap érezni lehetett, hogy egymásra találtak. tovább.. »

Nyelvi tábor a Mezőben

2015 november 2. » Hírek

Október 8-9-10-én első alkalommal rendezett nyelvi tábort tanulóinak a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. A tábor célja a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése volt. Csütörtöktől szombatig tíz diák tesztelhette és fejleszthette idegennyelv-tudását angol és német nyelvből. Mivel a program a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0306 pályázat keretében valósult meg, a tanulók a szállás és napi háromszori étkezés díját is beleértve, teljesen ingyenesen vehettek részt az eseményen. A pályázat  finanszírozásával bővülhetett az iskola idegen nyelvi munkaközösségének eszközparkja is. Az intézmény az eredményesebb nyelvoktatás és a tanulási zavarokkal küzdő diákok nyelvoktatásának segítése érdekében több százezer forint értékben szerzett be nyelvoktatásban használt eszközöket. tovább.. »

Koszorúzás Dákán, a Batthyány-kastélyban

2015 október 20. » Diákélet, Hírek

Nem mindennapi módon adózott iskolánk 16 tanulója és 3 tanára – képviselve iskolánkat -, Batthyány Lajos emlékének. A közeledő október 6-i ünnepélyt megelőző napon, egy régi hagyományt újra útjára indítva, felkerestünk egy közeli emlékhelyet, mely névadónkhoz köthető.
Október 5-én, 13 órakor indult a tizenkilenc fős küldöttség kerékpárral Dákára, a 8,3 km-re lévő emlékszobához. A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye foglal helyet a Kastélyban és az udvar területén lévő épületekben.
Az igazgatóhelyettes asszony, Ekanemné Mógor Veronika kísért minket Batthyány özvegye által kialakított emlékszobához. Békefi Imre igazgatóhelyettes úr rövid történelem órát tartott, melyből sokat megtanulhattunk a reformkorról, a diktatúráról, Batthyány Lajosról, özvegyéről és gyermekeik életéről.
A mártírhalált halt miniszterelnök özvegyének Dákához fűződő kapcsolatáról, lányának, Batthyány Ilonának a falut és az ott élőket segítő nagylelkű tetteiről pedig az igazgatóhelyettes asszony beszélt nekünk.
Az udvaron álló kopjafánál helyeztük el tiszteletünk és emlékezésünk koszorúját.
A kerékpáros csapat 15 órakor érkezett vissza iskolánkba, ahol Peka András tanár úr finom ebéddel várta a gyerekeket.
Köszönjük a 9.A és 9.B osztályok tanulóinak a fegyelmezett közlekedést, a toleráns viselkedést, amit az otthon lakóival szemben tanúsítottak. Köszönet Rasek Anita tanárnőnek is, akinek segítségével a hosszú konvoj épségben célba érhetett.
Bízunk abban, hogy 2016 októberének elején is hasonlóan szép őszi idő lesz, hogy folytathassuk ezt a hagyományt.

Lukács Judit

Erasmus projekt

2015 október 12. » Hírek

Projektünk…
„Nemzetközi elvárások az elméletben és a gyakorlatban” című projektünk keretében két csoporttal (2X8 fő) valósítjuk meg a pályázatunkat, szakács és pék tanulónk utazhatnak ki Türingiában, egy – egy hónapra. 2016. január közepén és 2017. április hónapban.
Iskolánk a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, és a német partnerünk, a Siegmundsburger Haus Werraquelle kft. közösen dolgozta ki a projektet. Minden lényeges dokumentumot két nyelven készítettünk el.
A projekt célja sokrétű. Elsősorban a diákok számára kínál lehetőséget idegen környezetben való gyakorlat lebonyolítására. A projekt fejleszti a diákok egész életen át tartó tanulásához szükséges kulcskompetenciáit, melyeket nem csak a további tanulmányaik során alkalmazhatnak sikerrel, hanem melyek nyitottá teszi őket a nagyvilág felé és megkönnyíti a munka világában való helytállásukat.
Másodsorban a részt vevő tanárok tudásukat mélyíthetik el a projekt megvalósítása során. A tanulók ottani eredménye beleszámít az év végi osztályzatába is.
Az intézményünk számára is kiváló lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra, együttműködésre, a értékelési rendszerünk újragondolására, és a látókörünk szélesítésére.
Az előkészítő szakaszban valóságossá vált a német partnerrel a projekt előkészítése, az együttműködési szerződés aláírása. Ezt követően a projektcsoport a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel egyeztetve kiválasztja, majd a 8 fő gyakornokot és a 2 tartalékot. A diákokkal tanulmányi szerződést kötünk. Ebben szerepelnek az elsajátítandó tanulási egységek, így a gyakornokok tisztában lesznek azzal, hogy mi vár rájuk. A diákokat tanfolyam keretei között készítjük fel.
A mentális felkészítésüket a német partner végzi. 2015. október végén, vagy november elején
A második szakasz maga a megvalósítás: a diákok a koordinátorral Siegmundsburgba utaznak, itt egy egynapos kommunikációs tréningen vesznek részt. A következő napon elutaznak a tanulók a gyakorlati munkahelyekre. A kinn tartózkodás ideje alatt a kinti partner értékelik a diákok tevékenységét. Az értékelés a projekt során mindig az ECVET értékelési rendszer alapján.
Ez a szakács és a cukrász tanulók esetében hasonló, ugyanakkor a szakmájuk sajátosságait is figyelembe vevő tanulási egységeket is kidolgoztunk. A mentor ezeknek a tanulási egységeknek a teljesítését értékeli.
A szakmai gyakorlat során 28 napot (20nap munka, egy nap 6-8 óra tartózkodnak Türingiában. A diákok teljesellátásban részesülnek, szállásuk a gyakorlati munkahelyen, általában
munkaidőna2 ágyas szobákban.
Munkájukról munkanaplót vezetnek, melyet a mentor rendszeresen ellenőriz. A gyakorlat utolsó előtti napja, az értékelés ideje, amin a koordinátor is részt vesz. Ezt követően a diákok a koordinátor kíséretében hazautaznak.

A projekt utolsó szakasza az Europass mobilitási igazolványok átvétele és a projekt terjesztése. A gyakorlatot elismerjük kötelező szakmai gyakorlatnak, a teljesített tanulási egységek az adott tantárgyak éves osztályzatába beszámítanak. A diákok hazautazásukat követően prezentációt kell készíteni Ezt követően a projektcsoport konferenciát tart, ami a beszámolók, az értékelés és a tapasztalatcsere ideje lesz. A projektről készült képekből kiállítást szervezünk, a
beszámolók felkerülnek az iskola honlapjára, az igazgató úrral készített interjú megjelenik a helyi újságban és szakmai folyóiratban. A projekt a tantestületi értekezlet témakörébe is belekerül.
Ha a diákok sikeresen teljesítik gyakorlatukat idegen nyelvi környezetben, megerősödik önbizalmuk nyitottabbá válnak, könnyebben kommunikálnak idegen nyelven. Képesek csoportban munkatársaikkal együttműködve dolgozni,
munkafolyamatokat tervezni, előkészíteni, és eközben kreatívan és önállóan dolgozni. Már nem csak résztevékenységet végeznek, hanem rálátásuk lesz az egész munkafolyamatra. A kihívás, a helytállás és a sikerélmény teszi őket motiváltakká. Nemcsak a nyelvtanulás iránt növekszik a kedvük, de a többi tanórára is jobb hatással lesznek. Versenyszellem hatja majd át az iskola légkörét. Tehát a projekt megvalósulása az iskola életében is alapvető változásokat indít el: a sikeres projekt népszerűsítése csökkenti a kimaradók arányát és emeli az iskolába jelentkezők számát. A gyakorlati eredmények elfogadtatása kapcsán újragondolásra, megújításra kerül az iskola tanulási tevékenység, a pedagógiai program, új lendületet kap a tanulók és az iskolavezetés közötti munkakapcsolat. Friss, korszerű, az iparág igényeinek megfelelő ismeretekkel, szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, nyitott, a kihívásokat elfogadni és az elvárásoknak megfelelni képes fiatal munkaerő megjelenése kedvezően befolyásolja majd a térség munkaerőpiacát.

Pápa, 2015. szeptember 8.

Fodor Ferencné
igazgatóhelyettes
projektkoordinátor

Oldal 40 / 62« Első...102030...3839404142...5060...Utolsó »