Boroczky Geza

A Böröczky Géza Díjjal az alapító célja az, hogy méltó emléket állítson a díj névadója, Böröczky Géza pápai vendéglős és üzleti vállalkozó jelentős szakmai életművének. Pápa város vendéglátása és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységének és segítsen azt az utókor számára megőrizni. További célja az, hogy a díjjal évente megjutalmazza a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézményének (a jelenlegi Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola) egy erre érdemes tanulóját.
A díj névadója Böröczky Géza (1889-1972) sikeres vendéglős üzletember, Pápa város gazdasági életének ismert egyénisége volt. Vendéglője a később róla elnevezett Böröczky dombon állt és híres volt magas színvonalú ételválasztékáról és igényes szolgáltatásairól. A szakmai ismereteket a pápai szakiskolában sajátította el, majd a bécsi vendéglátóipari iskolában tanult tovább és szerzett nemzetközi tapasztalatokat. Pápán vezetőségi tagja volt a városi ipartestületnek, részvényese a szódagyárnak, emellett résztvett a református gyülekezett életében is, mint presbiter. A Böröczky vendéglő 1913-ban nyitotta meg a kapuit és 1949-ben kényszerült bezárni az államosítási intézkedések miatt.
A Díjat a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola  egy kiváló tanulmányi eredményű tanulója nyerheti el, aki a tárgyi tanévben

  • kiváló előmenetelt ért el a vendéglátóipari vagy kereskedelmi ismeretek elsajátításában;
  • törekedett a magyar nemzeti hagyományok és magyarság-tudat elsajátítására és ápolására;
  • szilárd jellemű és etikus viselkedésű volt.

A díj átadására az alapító és az iskola közötti megállapodás értelmében minden évben az iskola tanévzáró ünnepélyén kerül sor, első ízben a 2009/2010-es tanévben. A díjat az alapító, vagy meghatalmazottja adja át. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és jutalmat kap. A kitüntetettre az iskola tantestülete tesz javaslatot, a kitüntetés odaítélésében az Alapító dönt.
A díjat a névadó unokája, Dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász alapította 2010 áprilisában.

Böröczky Géza Díjban részesültek:

2010 Bolla Réka
2011 Ivanics Orsolya
2012 Kőszegi Attila
2013 Plechinger Petra